Tuesday, January 08, 2008

Federatie van webontwikkelaars reikt eerste kwaliteitslabels uit.

Op 14 december ontvingen 5 Vlaamse webontwikkelaars de eerste kwaliteitslabels van FeWeb, de Federatie van Webontwikkelaars. Het kwaliteitslabel bekroont webontwikkelaars die alle aspecten van het beroep op een duurzame manier invullen. De uitreiking vormde het hoogtepunt van het vierde jaarcongres van de jonge vereniging.

Naast de invoering van een voor alle FeWeb verplichte gedragscode ontwikkelde FeWeb ook een vrijwillig kwaliteitslabel. Het bestaat uit een administratief luik en een hoorzitting door een onafhankelijke externe auditor. De vijf eerste webontwikkelaars die de procedure met succes doorlopen hebben zijn Via Futura, Stardekk, Oskar D, Tales Systems en De Webfabriek. Het label beperkt zich niet tot een technische of andere invalshoek, maar wil alle aspecten die met het beroep van webontwikkelaar te maken hebben in kaart brengen en toetsen aan een transparante en duurzame bedrijfsvoering. Niet de grootte maar de kwaliteit van het bedrijf speelt hierbij een rol.

“Het label is een belangrijk instrument in de verdere professionalisering van onze sector," meent gedelegeerd bestuurder Marc Mestdagh. “Alleen al het samenstellen van het administratieve dossier blijkt een interessante oefening voor onze leden." Op het jaarcongres trekt FeWeb ook de krijtlijnen voor het nieuwe werkjaar. Het actieplan 2007 voorziet meer evenementen en infosessies voor de leden. Er komen tal van initiatieven onder de noemer doehetmeteenprofessional.be. Ook het contact met andere actoren blijft een belangrijk actiepunt: FeWeb sloot daartoe onder meer een samenwerkingsovereenkomst af met Unizo, onderhoudt goede contacten met zusterorganisaties als IAB en is lid van Spamsquad.

FeWeb promoot de sector van internetdiensten zoals webdesign en webontwikkeling naar de eindgebruikers. FeWeb neemt ook actief deel aan projecten en evenementen waar de sector mee gebaat is. Verder behartigt FeWeb de belangen van de sector van internetdiensten bij de overheid en bij betrokken partijen door intensieve communicatie en periodiek overleg. Tot slot waakt FeWeb over de kwaliteit van de door de leden geleverde diensten en producten, door het ontwikkelen van kwaliteitszorgsystemen zoals de code van goede praktijk en het kwaliteitslabel en het verzorgen van specifieke diensten zoals opleiding en netwerking. FeWeb telt ondertussen meer dan 470 leden in Vlaanderen en Brussel.

Webinfo:
Via Futura (Bart Van Zele) 03 232 15 39 – web www.viafutura.be
Oskar D (Gert Junes) 03 222 92 92 - web www.oskard.be
Stardekk (Vincent Goemaere) 050 38.38.68 – web www.stardekk.be
Tales Systems (Jurgen Carlier) 051 31 64 16 – web www.tales.be
De Webfabriek (Karel Lootens) 03 609 57 30 – web www.dewebfabriek.be
FeWeb vzw (Marc Mestdagh) 09/324 77 71 - fax 09/233 51 19
e-mail: info@feweb.be – web: www.feweb.be
Guido Van Peeterssen.

Labels: ,